Strīpainīte ADOPTĒTA :)

Mīlīgā un draudzīgā kaķenīte  tika atrasta guļam kādas mājas pagalmā ar sagrieztu muguriņu. Atradēja aizveda cietušo kaķenīti  pie vetārsta, kas sniedza palīdzību, apkopjot un sašujot griezuma brūces.

Kaķenīte šobrīd atrodas pagaidu mājas pie savas atradējas. Tā kā atradējas pašas mājas kaķene nu nemaz negrib pieņemt jaunpienācēju, cietušajai kaķenītei steidzami tiek meklētas pagaidu vai, vēl labāk, īstās mājas un sirsnīgi saimnieki.

Vetārsta noteiktais vecums - aptuveni  3 gadiņus jauna.  Kaķenīte  ir ļoti mīlīga, draudzīga,  sirsnīga, mierīga, pieradusi pie cilvēka roku glāstiem.

Kārtīgi iet smilšu kastē. Ir sterilizēta.

Nākamos kaķenītes saimniekus aicinām zvanīt: 29968246.